Disclaimer

Hoewel de makers van deze website hun uiterste best doen zo volledig mogelijk te zijn, nemen wij geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor elke schade die wordt geleden aan het volgen van onze instructies.

De op deze website getoonde informatie wordt door ons team met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Ons team verstrekt door middel van deze website louter informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd worden voorkomen.

Noch ons team noch Ersite webdesign aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. ons team aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van ons team opgenomen informatie en eventuele prijzen.
Hoewel ons team alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ons team niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door ons team worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ons team uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites van derden wordt afgewezen.